Miljöansvar

Vårt miljöansvar

Vi arbetar ständigt för att minska miljö- och klimatpåverkan, med fokus på hållbara affärer.

Vi på Nemax erbjuder produkter och tjänster inom avfallshantering som skapar förutsättningar för en bra och hållbar miljö för dig som kund. Vi arbetar alltid med att effektivisera och utveckla våra avfallstransporter, eftersom transporterna i sig påverkar miljön. Vi har också som mål att öka vår kompetens och vårt engagemang så att vi hela tiden kan utveckla vårt miljöarbete.
Allt för minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.

– Införande av Certifiering enligt ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 sker under 2022. Vid frågor välkommen att kontakta oss.

– Våra effektiva avfallslösningar skapar förutsättningar för en bra miljö för våra kunder. Läs mer om vår miljöpolicy och vår miljöberättelse.

Våra tillstånd

Nemax verksamhet är tillståndspliktig enligt miljölagstiftningen. Nedan kan du ladda ner våra tillstånd.

Mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall vid Nemax Miljöhantering AB.
Ladda ner tillstånd

Yrkesmässig transport av avfall/farligt avfall

Tillstånd till yrkesmässig transport av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2020:614).
Ladda ner tillstånd

Kontakta oss för mer information

Ann-Christin Bergstedt

Ann-Christin Bergstedt

Ägare & VD

0585-260 95 info@nemax.se

Låt oss kontakta dig