Farligt avfall

Farligt avfall

Att hantera farligt avfall rätt kan vara svårt. Det måste sorteras, hanteras och tas om hand på ett korrekt sätt. Vi på Nemax hjälper dig gärna.

Bedriver du en verksamhet som kan påverka miljön så hjälper vi på Nemax dig gärna med ett säkert och miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall. Till farligt avfall räknas ämnen eller föremål som är farliga för människors hälsa och miljön. Det kan vara explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt.
Oavsett vad så kan vi hjälpa dig.

Kontakta oss för mer information

David Bergstedt

David Bergstedt

Marknadschef/Säkerhetsrådgivare

0585-260 95 info@nemax.se

Låt oss kontakta dig