Avfallsutredning

Avfallsutredning

Vi på Nemax Miljöhantering AB utreder och fastställer avfallets egenskaper och samlar all nödvändig information som behövs. Så att du kan känna dig trygg.

Vi genomför provtagningar och analyser och planerar därefter materialflödet för bästa möjliga återvinningslösning. Vid mer komplexa avfallsutredningar tar vi hjälp av vår kemist för farligt avfall som gör provtagningar, klassificerar och fastställer avfallets egenskaper för rätt hantering.

Kontakta oss för mer information

Daniel Åberg

Daniel Åberg

Miljökonsult

0585-260 95 info@nemax.se

Låt oss kontakta dig