Säkerhetsrådgivare

Säkerhetsrådgivare

Har ni en säkerhetsrådgivare på arbetsplatsen?
 Alla verksamheter som lämnar eller själva transporterar farligt gods – inklusive lastar och lossar – ska ha en eller flera utsedda säkerhetsrådgivare.
Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att se till att farligt gods avsänds och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden och att skador i samband med transporterna förebyggs. Säkerhetsrådgivaren har också ett särskilt ansvar för att sammanställa rapporter när olyckor har inträffat och att upprätta en årsrapport som beskriver verksamhetens rutiner gällande farligt gods.

Vår egen säkerhetsrådgivare här på Nemax hjälper gärna er. Inledningsvis undersöker vi behovet av säkerhetsrådgivare och utifrån behovet skapar vi ett dokumenterat system som säkerställer och definierar rutiner inom verksamheten. Vi ger också råd och tar fram riktlinjer som behövs för att lagstiftningen ska kunna följas på bästa sätt.

Skyldigheten att ha säkerhetsrådgivare framgår av 11 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods och gäller i Sverige för samtliga transportslag.

Kontakta oss för mer information

David Bergstedt

David Bergstedt

Marknadschef/Säkerhetsrådgivare

0585-260 95 info@nemax.se

Låt oss kontakta dig