Utbildning

Utbildning

Vi på Nemax är expert på farligt avfall. Vi brinner för det vi gör och delar gärna med oss av vår kunskap genom våra utbildningar.

Miljöutbildning farligt avfall

Nemax erbjuder en företagsanpassad utbildning. Genom utbildningen kan ni skapa ett större engagemang och en ökad förståelse för verksamhetens miljöarbete, vilket i sin tur bidrar till en säkrare avfallshantering.

Innehåll:
Kursen ger förståelse och kunskap om regelverket gällande miljöbalken och avfallsförordningen.

Efter avslutad kurs:

Deltagaren förstår grunden och har god insikt i dagens miljöarbete.
Kurslängd: 1,5 timme

Utbildning 1.3

Nemax erbjuder en utbildning som bidrar till insikt, kunskaper samt behörighet att hantera och transportera farligt gods, enligt rådande lagar och bestämmelser på väg eller i terräng.

Innehåll:
Kursen ger förståelse och kunskap gällande bestämmelser och lagar enl. kap 1.3 / 13.2 ADR-S (ADR-light) samt insikt och kännedom kring de risker och faror som är förknippade med hantering och transport av farligt gods.

Efter avslutad kurs ges deltagaren följande behörigheter:
Hantera farligt gods vid lastning och lossning
Följa med vid transport vid farligt gods
Transportera farligt gods som värdeberäknad mängd
Transportera dieselolja i IBC eller tank (max 6 m³)*
Kurslängd: 4 timmar
*Förutsatt att transporten utförs lokalt med traktor, terrängvagn eller motorredskap i max 30km/h

Utbildning ADR – grundkurs

Nemax erbjuder en grundkurs inom ADR. Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste du som förare genomgå en grundutbildning.

Innehåll:
Kursen ger insikt om villkoren och förutsättningarna vid transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

Efter avslutad kurs:
Deltagaren erhåller ett ADR-intyg, för detta krävs godkänt resultat. 
Intyget är giltigt i 5 år.
Kurslängd 3 dagar
*Innan giltighetstiden löper ut måste du genomföra en repetitionsutbildning – se repetitionsutbildning nedan.

Utbildning ADR – repetitionskurs

ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste du genomföra en repetitionsutbildning.
Repetitionsutbildningen måste vara avslutad, med godkänt resultat innan ditt nuvarande ADR-intyg har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ny grundkurs genomföras.
Kurslängd 2 dagar

Kontakta oss för mer information

Ann-Christin Bergstedt

Ann-Christin Bergstedt

Ägare & VD

0585-260 95 info@nemax.se

Låt oss kontakta dig