Besiktning oljeavskiljare

Besiktning oljeavskiljare

Som verksamhetsutövare har du alltid ett ansvar att kontrollera att oljeavskiljaren fungerar som den ska samt genomföra underhåll och besiktningar. Vi på Nemax Miljöhantering AB utreder och klarlägger myndighetskrav samt schemalägger och utför underhåll. Vi upprättar intyg och rapport över oljeavskiljarens skick och funktion. En certifierad besiktningsman utför underhållskontroll och femårsbesiktningar, enligt SS-EN 858. Besiktningsprotokollen dokumenteras på Mina sidor.

Kontakta oss för mer information

Nicklas Pålerud

Nicklas Pålerud

Försäljningschef/Miljörådgivare

0585-260 95 info@nemax.se

Låt oss kontakta dig